oedeemtherapie

Oedeemfysiotherapie

Wat is oedeemfysiotherapie?

De oedeemfysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van patiënten die last hebben van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing, tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel. Het lichaamsdeel voelt vaak zwaarder aan en het hindert u in uw dagelijkse bezigheden. Oedeemfysiotherapie is een combinatietherapie van massagetechnieken, compressie en oefentherapie.

Wanneer heeft u baat bij oedeemfysiotherapie?

Oedeemfysiotherapie wordt onder andere regelmatig ingezet na behandeling van borstkanker en prostaatkanker of bij problemen met spataderen of open benen. Door lymf- of oedeemfysiotherapie vroegtijdig in te zetten, wordt voorkomen dat bewegingsbeperkingen optreden en dat u in uw dagelijkse bezigheden wordt gehinderd. De kans op complicaties zoals wondroos, ontstekingen en open wonden wordt door inzet van deze therapie verkleind.

Voordat gestart wordt met de behandeling zal een uitgebreide intake en lichamelijk onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in uw klachten en vast te stellen om welk soort oedeem het gaat.

Hoe werkt oedeemfysiotherapie?

Oedeemfysiotherapie is een therapie gericht op het stimuleren van het lymfestelsel om zodoende het overtollige vocht beter af te voeren.

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met oefentherapie, waarbij de spieren worden aangespannen om het vocht af te voeren via de lymfe- en bloedbanen in het lichaam.  Zij maakt ook gebruik van manuele lymfdrainage. Dit is een specifieke massagetechniek om vocht te verplaatsen naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel normaal functioneert. Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen gebruiken om vochtophoping tegen te gaan.

Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met andere specialisten zoals oncologen of chirurgen.