Visie

Binnen het Paramedisch Centrum Doesburg werken twee enthousiaste fysiotherapeuten met de hoofdspecialisaties sportfysiotherapie en manuele therapie. Als fysiotherapeuten willen we ons onderscheiden van concurrenten in een aandachtige diagnose en hoogwaardige specialistische zorg.

Wij geloven dat het beste resultaat bereikt kan worden door ons multidisciplinaire netwerk in te zetten als de problematiek hierom vraagt. Daarom werken we hard aan het uitbouwen en onderhouden van een multidisciplinaire samenwerking met specialisten in de omgeving. Een aantal specialisten zijn tevens gevestigd binnen het Paramedisch Centrum, waaronder een diëtiste, podotherapeut en ergotherapeut.

We houden onze kennis op peil door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied, bij- en nascholing en educatie door collega’s.

Op deze wijze willen we een doelmatige zorgverlening aan onze cliënt, verbreding van onze zorgverlening en een hoge kwaliteit van diensten realiseren.